Elbil, Bompenger | Det må bli billigere, enklere og raskere å kjøre elbilen til sentrum og parkere

Politikerne bør gjøre det enda billigere å kjøpe elbil og kjøre til byen.

Kilde: Elbil, Bompenger | Det må bli billigere, enklere og raskere å kjøre elbilen til sentrum og parkere

Ebil eller ikke? Er det det store spørsmålet? Kan vi redde verden ved å kjøpe elbil? Neppe? Eller?

Selv om ca 1/3 av de biler som selges i Norge pr nå er utslippsfrie biler, er det ikke nok, det totale CO2 utslippet er fremdels på rundt 60g/km, er utelukkende så lavt på grunn av at hver 3 bil som  selges er en elbil. Når hver 7 bil som selges er en bil som har forurensende bensin- eller dieselmotor, kommer vi ikke i null før om mange år enda.

Klikk på bildet for å forstørre. Tabell viser at snittutslipp for norske biler er 60 gram CO2 per kilometer. Bensinbilene ligger på 80, og dieselbilene på 135.
Kilde: Nettavisen

 

Klikk på bildet for å forstørre. Grafikken viser vekst i elbilsalget, men fortsatt er bare 250.000 av de norske bilene elbiler.
Kilde: Nettavisen

Her er 5 råd for en kraftigere elbilpolitikk:

  1. Garanter elbilfordelene inntil målet om at alle nye personbiler skal være nullutslippsbiler (2025).
  2. Normalen i norske kommuner bør være tilnærmet gratis bompenger for nullutslippsbiler. La forurenserne betale.
  3. Sett en høy terskel og bevisbyrde på dem som vil stenge kollektivfelt for elbiler, men krev gjerne minst to i bilen i rushperioder.
  4. Gratis eller kraftig subsidiert elbilparkering, spesielt i bysentrum. Mobilitet er bra, forurensning bør skattes og bekjempes.
  5. Mindre skatt og mer statsstøtte til å bygge ut et finmasket nett av hurtigladestasjoner også i distriktene.

Petter Stordalen – – Ja, jeg kjører privatfly – Dagbladet

Petter Stordalen møtte preses Helga Haugland Byfuglien for å drøfte verdier og moral.

Kilde: Petter Stordalen – – Ja, jeg kjører privatfly – Dagbladet

Ja, det er lov å fly og tenke på miljøet – om man ikke gjør det samtidig så kan man tenke på de hver for seg.

Har sett at det er en debatt rundt dette at vi flyr for mye, og at årets nye ord i Sverige i 2018 ble «Flyskam».

Store norske leksikon har følgende definisjon på ordet skam:

Skam, sterkt ubehagelig følelse av å ha vist en nedverdigende side av seg selv, og dermed avslørt seg selv som et mislykket, udugelig eller umoralsk individ.

Skam er nær knyttet til selvfølelsen, og får en til å føle seg liten, med ønske om å skjule seg («synke i jorden»). Skam gjør det vanskelig å opptre konstruktivt, men kan disponere for aggresjon rettet mot en selv eller tilfeldige andre. Skam er kjent fra alle kulturer, og brukes i blant som et (nokså uheldig) virkemiddel i oppdragelsen.

Skam bør ikke forveksles med skyldfølelse: skyld er knyttet til handlinger og opptrer når man har gjort noe galt eller dumt, skam er knyttet til individet og opptrer når man føler at en selv er dum.

Etter min mening blir det da feil å bruke ordet «flyskam», da det skam er noe helt annet enn det man nok tenker når man først begynte å bruke ordet i denne sammenhengen, flyskam. Flyskyldfølelse hadde nok vært mer riktig, MEN det låter helt feil 🙂