Petter Stordalen – – Ja, jeg kjører privatfly – Dagbladet

Petter Stordalen møtte preses Helga Haugland Byfuglien for å drøfte verdier og moral.

Kilde: Petter Stordalen – – Ja, jeg kjører privatfly – Dagbladet

Ja, det er lov å fly og tenke på miljøet – om man ikke gjør det samtidig så kan man tenke på de hver for seg.

Har sett at det er en debatt rundt dette at vi flyr for mye, og at årets nye ord i Sverige i 2018 ble «Flyskam».

Store norske leksikon har følgende definisjon på ordet skam:

Skam, sterkt ubehagelig følelse av å ha vist en nedverdigende side av seg selv, og dermed avslørt seg selv som et mislykket, udugelig eller umoralsk individ.

Skam er nær knyttet til selvfølelsen, og får en til å føle seg liten, med ønske om å skjule seg («synke i jorden»). Skam gjør det vanskelig å opptre konstruktivt, men kan disponere for aggresjon rettet mot en selv eller tilfeldige andre. Skam er kjent fra alle kulturer, og brukes i blant som et (nokså uheldig) virkemiddel i oppdragelsen.

Skam bør ikke forveksles med skyldfølelse: skyld er knyttet til handlinger og opptrer når man har gjort noe galt eller dumt, skam er knyttet til individet og opptrer når man føler at en selv er dum.

Etter min mening blir det da feil å bruke ordet «flyskam», da det skam er noe helt annet enn det man nok tenker når man først begynte å bruke ordet i denne sammenhengen, flyskam. Flyskyldfølelse hadde nok vært mer riktig, MEN det låter helt feil 🙂

Legg igjen en kommentar